Trinomi shkollë-nxënës-prind
Webinare

Trinomi shkollë-nxënës-prind

09-06-2022

Trinomi shkollë-nxënës-prind, faktor suksesi për praktikat profesionale në biznes.

Tema u trajtua nga një panel instruktoresh të praktikave profesionale nga shkollat profesionale u organizua në pikat e mëposhtme:

Para-përgatitja e nxënësve në shkollë para se të alokohen në biznese për të kryer praktikën profesionale. Ky moment i referohet para-përgatitjes profesionale bazuar në mjetet dhe proçeset bazë dhe detyrimeve e pritshmërive që duhet të ketë nxënësi për periudhën që do të jetë në biznes.

Ndërgjegjësimi i nxënësve mbi rëndësinë e praktivave profesionale në biznes nga prindërit dhe mbështetja e tyre në këtë proçes. Nga puna e bërë deri tani në terren, përfshirja e prindërve shfaqet edhe nga kompanitë që marrin praktikantë, si një element i rëndësishëm për mire-funksionimin e praktikës profesionale në biznes.

Qasja e nxënësve mbi praktikën profesionale. Sa angazhohen ata për të kontribuar dhe investuar energji në biznes? Ide për mënyren sesi mund ti nxisim dhe motivojmë nxënësit për të qënë aktiv dhe me dëshirë në këtë proçes.

Ndiqni regjistrimin e webinarit

Link: https://vimeo.com/718203453

Ndaje me miqte

Blog

3 Strategji: Si të përgatitemi për tregun e punës

3 Strategji: Si të ...

3 këshilla – Si të silleni gjatë një eventi pune

3 këshilla – Si ...

Këshilla praktike: Si të ndërhyjmë gjatë takimeve online, pa u treguar të pasjellshëm

Këshilla praktike: ...