Gjej dhe ndiq pasionin tënd

Aftësohu me kurset e praktika.al

30+ kurse për të eksploruar
8 kompetencat kyçe për të nxënit gjatë gjithë jetës
5
Praktika.al
Ofruar nga Praktika.al

25 minuta

Fillestar

Falas

Mbi Kursin
Ky kurs i drejtohet çdo individi, pavarësisht moshës, profesionit apo karakteristikave të tjera, pasi të gjithë ne duhet të ndërgjegjësohemi mbi faktin se të nxënit është një proces që zgjat gjatë gjithë jetës dhe është i mbështetur në kompetenca kyçe, të cilat na afrojnë më shumë me njëri-tjetrin dhe me botën që na rrethon. Ju ftojmë të na bashkoheni në këtë rrugëtim të shkurtër, ku do të aftësoheni në identifikimin e kompetencave kyçe për të nxënit gjatë gjithë jetës sipas njohurive, aftësive dhe qëndrimeve të secilës, si dhe të aplikoni teknika dhe mënyra të ndryshme për t'i zhvilluar ato. E gjithë kjo në 25 minuta! Nëse vendosni të ndiqni këtë kurs, në fund të tij do të vlerësoheni me një certifikatë. Suksese!
Autorët e Kursit

Edlira Kola

Ofruar nga
Praktika.al

Praktika.al

Vlerësime
5 nga 5
Fjale kyce
kompetencë njohuri aftësi qëndrim zhvillim

Praktikohu në kurse të tjera

Mësimi i bazuar në probleme

Mësimi i bazuar në probleme

Krijimi i marrëdhënies biznes-shkollë

Krijimi i marrëdhënies biznes-shkollë

Gjithëpërfshirja dhe aksesueshmëria në mësim

Gjithëpërfshirja dhe aksesueshmëria në mësim

Njoftohu në email për kurset më të reja në praktika.al

Regjistrohu te buletini Elektronik