Dëshiron të ndjekësh një pasion?

Dëshiron të ndjekësh një pasion?

Dëshiron të avancosh në karrierë?

Dëshiron të avancosh në karrierë?

Dëshiron të vazhdosh të mësosh?

Dëshiron të vazhdosh të mësosh?

Më shumë mundësi për të mësuar

Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas 15 minuta
Kurs Falas 15 minuta
Kurs Falas 20 minuta
Kurs Falas 15 minuta
Kurs Falas 15 minuta
Kurs Falas 15 minuta
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas 15 minuta
Kurs Falas 15 minuta
Kurs Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë
Kurs Falas 15 minuta
Kurs Falas 15 minuta
Kurs Falas 20 minuta
Kurs Falas 15 minuta
Kurs Falas 15 minuta
Kurs Falas 15 minuta
praktika.al PËR STUDENTË

Avanco karrierën tënde duke zgjeruar njohuritë e tua në çdo nivel që dëshiron.

praktika.al PËR BIZNESE

Aftësoni punonjësit tuaj dhe ndërtoni një kulturë të të mësuarit.

praktika.al PËR MËSUESIT DHE TRAJNERËT

Zgjeroni kurrikulën duke kombinuar mësimdhënien tuaj.

Mëso koncepte të reja

Çfarë janë cookies?
Çfarë është cloud?
Çfarë është bitcoin?
Çfarë është single sign on?
VR, AR, MR dhe XR

Bashkëpunojmë me institucionet më profesionale në vend

Shkolla e mesme profesionale Salih Ceka
Shkolla Teknike Ekonomike Tirane
Shkolla e mesme profesionale Ali Myftiu
Shkolla Teknike Gjergj Canco
Shkolla e mesme Salih Ceka

Transformo të ardhmen tënde

Fitoni aftësitë që ju shërbejnë në profesion dhe në tregun e punës.

1

Përvoja

Mëso njohuri dhe aftësi të reja në mënyra të ndryshme, nga leksionet tërheqëse me video tutoriale dhe grafika dinamike, e deri te vizualizimi i të dhënave dhe elementët ndërveprues.

2

Praktika

Aplikimi i njohurive tuaja është një pjesë kritike e të mësuarit. Kurset dhe programet tona ofrojnë një hapësirë ​​për t'u praktikuar me kuize, vlerësime të hapura të përgjigjeve, mjedise virtuale dhe fizike.

3

Përshtatja

Të mësuarit e njohurive të reja transformon mënyrën se si mendoni dhe çfarë mund të realizoni, dhe përkthehet drejtpërdrejt në karrierën tuaj, duke i aplikuar aftësitë tuaja të reja në kontekstin e punës.

image banner

Dëshiron të avancosh në karrierë?

Ndiq një nga kurset që ofron praktika.al

Njoftohu në email për kurset më të reja në praktika.al

Regjistrohu te buletini Elektronik